Varm välkomna till spelmansstämman i Sorsele 29-30/9
Vi hoppas på riktigt många spelmän i år, från hela Södra Lappland, Norrbotten Ångermanland, Norge..
Sorsele spelmän    
 
Allspelslåtar under fliken Musik:                                                                                               
Folke Höglanders gånglåt nr 1
Sorsele brudpolska, av K. Holmgren
Kronjägare Linders schottis
Frasses hambo av Frans Hjukström
Granselepolketten efter Frans Hjukström
Fiolen min av JE öst
 
Rallaran från Örjedal 
Program
Buskspel på Sorsele hembygdsområde fredag och lördag kväll. 
 
Visstuga med Göran Matsson fredag kl. 20.00-21.00 i Bagarstugan på Hembygdsområdet. 
om du lägger det precis i början där efter första meningen, så blir det bra
 
Spelmansstämma på lördag 12.00-16.00. Vi håller till på Filadelfia med sitt fantastiska ljud. Carl-Axel Otterhall fixar ljudet tillsammans med Robert Degerfalk. 
Fika säljs av härliga  åk 5. De jobbar ihop pengar, så handla och hjälp dem!
 
Frukost serveras på Hembygdsgården lördag och söndag morgon 08.00-10.00, endast för spelmän och deras respektive. Pris 30kr
 
Middag blir precis som vanligt på Sorsele River hotell. Du köper lämpligen matkuponger under spelmansstämman 120kr. Meddela ev. allergier eller särskilda önskemål. 
 
Boende bokas direkt av Sorsele camping på telefon 0952-101 24. Tala om att det gäller spelmansstämman, då vi förhandlat fram specialpriser. 
 
Arrangör: Sorsele Folkmusik-och dansförening, Västerbottens - och Norrbottens spelmansförbund
Vi riktar ett stort tack till Sorsele kommun, Sorsele River Hotel och Sorsele camping
Information: Carina Bergström 070-332 50 83